Grib Livet – Slip Angsten, af Pia Callesen

  • overvind ængstelighed og bekymringer med metakognitiv terapi

Politikens forlag, 2019, 248 sider

🍀 ANMELDEREKSEMPLAR 🍀

Endnu en interessant og inspirerende bog af psykolog Pia Callesen med en velvalgt smuk, grøn forside i håbets farve er nået ud til os læsere, og det er guf for en psykiatrisk sygeplejerske som mig.

Jeg nåede lige at læse den første bog Lev Mere – Tænk Mindre færdig, før denne, nummer 2, var på trapperne, så tankerne omkring metakognitiv terapi var i frisk erindring hos mig, og jeg må indrømme, at jeg både personligt og også i mit arbejde har positive erfaringer med delelementer af teorien.

Metakognitiv terapi er udviklet af den britiske psykolog og professor Adrian Wells fra Manchester Universitet og via forskning dokumenterer han, at det menneskelige sind regulerer sig selv, hvis vi giver det lov, ved at lade tankerne være. I grove træk betyder det, at vi ikke skal bruge al vores tid på at analysere og bearbejde tanker og følelser, men at vi skal øve os i at tage kontrol over vores tanker og bevidst nedsætte tiden, vi bruger på vores daglige bekymringer.

Der foreligger masser af evidens for metodens berettigelse, og med denne metode er der gang i et paradigmeskifte i behandlingen af psykiatriske lidelser, hvilket jo altid medfører nogen skepsis. En skepsis forfatteren også forholder sig til i bogen.

I denne bog er temaet angstlidelser og angst er et vedkommende samfundsproblem, for 400.000 danskere lider af symptomer på angst i en eller anden grad.

Fra bogens bagside:

Den overbevisende forskning bag metoden viser, at den meget brugte selvanalyse og ’mærken-efter’ er en helt forkert måde at gribe angst og angstsymptomer an på. Faktisk har det den modsatte effekt – den vedligeholder angsten. Forklaringen er, at det menneskelige sind regulerer sig selv, hvis det får fred til det. Også stærke følelser som panik og angst er forbigående, medmindre vi holder følelserne i live ved at bekymre os i overdreven grad og bruge alle vores kræfter på at bekæmpe dem.

I bogen viser Pia Callesen med konkrete eksempler, hvordan bearbejdning af bekymringer kan have negativ effekt og føre til angst, og hvordan vi i stedet kan lære at forholde os til følelser og bekymringer på en måde, der lader angsten forsvinde, så vi igen får overskud og lyst til at gå ud og gribe livet!

Hvordan gør man så det?

Som ved alle andre dårlige vaner, skal man aflære en uhensigtsmæssig strategi. Det at bekymre sig er ikke en del af ens personlighed men en dårlig vane, der skal aflæres. Man udvikler angst, fordi man bekymrer sig for meget og derved mister man kontrollen over bekymringerne. Det er ikke sundt at være i sine tankers vold hele tiden. Pointen er at lade tankerne være, så de bedre kan regulere sig selv, ligesom et sår på huden.

Ved at læse bogen får du en struktureret gennemgang af teoriens dele med udførlige eksempler og lettilgængelige redskaber. Man behøver bestemt ikke være sundhedsprofessionel for at få noget brugbart ud af bogen. 

Det første er at identificere triggertankerne. Triggertanker er de tanker, der sætter en associationsrække af tanker i gang, og som medfører en bekymring. F.eks. katastrofetanker á la ”Hvad nu hvis….”

Dernæst kortlægger man de uheldige strategier, som så skal aflæres. Man vender også blikket ud af og fokuserer på verden udenfor, der hvor livet foregår. Og så arbejder man med nytteværdien eller mangel på samme af de uhensigtsmæssige strategier. Vi kan og skal ikke helt undgå bekymringer i livet.

Der bruges flere gode metaforiske billeder. F.eks. sammenlignes en triggertanke med et myggestik, der tager al din opmærksomhed. Tanker kaldes hjerneprutter, der ligeså stille siver væk, hvis du lader dem være. Din mobiltelefon ringer (en katastrofetanke) og du bestemmer selv, om du tager den, og herved øves din kontrol. Og ikke at forglemme metaforen med “running sushi”. De små tallerkener, der suser forbi, repræsenterer dine mange forskellige tanker, men du er selv herre over, hvilke tallerkener/tanker du vælger at ”forfølge”.

Bogen indeholder desuden masser af gode eksempler fra praksis, fortalt af mennesker med angst inde på livet og bagest i bogen er der en overskuelig gennemgang af de forskellige angstlidelser, hvor læseren præsenteres for de typiske triggertanker og uhensigtsmæssige strategier ved den pågældende lidelse. Dette afsnit er enormt brugervenligt og overskueligt.

Som skrevet i min anmeldelse af den første bog, har jeg stadig en vis forbeholden overfor metoden til de personer, der kæmper med mere alvorlig psykisk sygdom. Jeg vil stadig mene, at der skal bruges forskellige metoder til forskellige mennesker, alt efter sygdomsgrad og kompleksitet. Kunsten bliver også ikke at lægge ansvaret over på personen, der i forvejen lider. Derudover kan læseren godt blive ramt af en begyndende metaltræthed ved at høre de vise ord blive gentaget igen og igen i løbet af bogen, men på den anden side fremmer det jo også forståelsen 😊

Når det så er sagt, er jeg sikker på, at metoden er kommet for at blive, og denne tankegang giver bestemt mening for mig og jeg vil anbefale alle interesserede til enten at snuse til, læse om, sætte sig ind i, eller bare være lidt nysgerrig på denne nyere teori. Bogen må bestemt siges at indeholde en banebrydende ny behandlingsform, som alle, med interesse for den menneskelige psyke, bør kende til.

Jeg indrømmer gerne, at jeg er blevet mere inspireret af den metakognitive tankegang og selvom forfatteren ikke ønsker teorien udvandet og henviser til professionel behandling, så håber jeg alligevel at den i en form kan finde sin vej ind i den offentlige behandlingspsykiatri, hvor jeg oplever mange mennesker kæmpe med angst, stress eller depression, og som i en eller anden grad har ”ondt i livet”.

Læs gerne min anmeldelse af Pia Callesens første bog Lev Mere – Tænk Mindre. Forfatteren afholder løbende foredrag rundt omkring i landet og jeg har netop læst at den første bog også nu udkommer i Sverige til efteråret.

Afslutningsvis vil jeg lige citere forfatteren, for målet er netop ikke komplet at undgå tanker og følelser:

 ”Det er langt sundere at leve et meningsfuldt liv med stress end at leve et stressfrit liv uden mening”

God fornøjelse med terapien derude 😊

Tak til Politikens Forlag for anmeldereksemplaret.

Anette